top of page

שמיכות / חיתולים ענקיים

שמיכות Swaddle ענקיים ורכים במיוחד!
חיתול זה מיועד לשמש כשמיכת מעטפת להקלה בגזים והרגעה. יכול לשמש גם ככיסוי העגלה כנגד השמש - כולל עגלת תאומים, לפריסה על משטח החתלה פעילות או על דשא.

אין פה מוצרים לתצוגה כרגע.

bottom of page