top of page
יד ביד

הסרה מרשימת התפוצה

חבל לראות אתכם מבקשים להפסיק לקבל את ההודעות שלנו, אך, כמובן שאנו מכבדים את בקשתכם.

תוך 48 שעות מביצוע הבקשה תפסיקו לקבל הודעות דוא"ל ואחרות מאתנו.

תמיד נשמח להוסיף אתכם לרשימה שלנו חזרה.

bottom of page