top of page

ציפה לשמיכת פוך

אין פה מוצרים לתצוגה כרגע.

בעלת פתח בטיחותי ייחודי

הציפות מיוצרות מבדי ה-Jersey נעימים מ-100% כותנה

מפתח של כ-1/3 בקצה אחד של הציפה מאפשר הכנסה של שמיכת הפוך בגודל 150/100 ס"מ ומונע את יציאת השמיכה.

אין שימוש בכפתור או ברוכסן לסגירה אשר יכולים להוות מפגע בטיחותי במיטה.

הציפה יכולה לשמש גם כשמיכה, ללא הכנסה של שמיכת פוך בחודשי הקיץ.

bottom of page