top of page

תנאי שימוש באתר

אתר זה - https://www.babyco.co.il (להלן "האתר") - שייך לחברת בייביקו בע"מ ח.פ. 513755041 (להלן "בייביקו") והנו באחריותה הבלעדית של החברה. האתר הנו אתר אינפורמטיבי בלבד ולא מתבצעות בו מכירות. נאסר על המשתמש או המבקר להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פרטים מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר זה. בחנות הוירטואלית, תתאפשר רכישה קמעונאית של מוצרי החברה.

תקנון זה מפרט את הכללים לשימוש באתר וביצוע רכישות. תקנון זה מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין בייביקו. אנא קראו את תקנון זה מאחר ושימושכם באתר וביצוע הרכישות מהווה הסכמה לכללים המפורטים בתקנון זה. לקוחות מתחת לגיל 18 מחויבים לקבל הסכמת האפוטרופוס החוקי שלהם טרם שימוש באתר, בהיעדר הסכמת האפוטרופוס אין לקטין זכות לבצע רכישה או לבצע שימוש באתר.

בייביקו שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לעדכן את הכתוב בתקנון ובכלל זה תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש ובכפוף לכל דין.
 

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד או רבים לפי העניין המדובר.

ניתן לפנות אלינו בכל שאלה באמצעות דואר אלקטרוני info@babyco.co.il .

.

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור 

כתנאי לשימוש באתר זה הנך מתחייב כלפי בייביקו שלא לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה. 

היעדר אחריות 

המידע, התוכנה הכלולים באתר זה עשויים להכיל אי דיוקים או שגיאות דפוס ויתכן שהדוגמאות והצבעים של המוצרים בפועל יהיו שונים מהנראה באתר עקב שינויים באופן התצוגה. בייביקו ו/או ספקיה רשאים להכניס בכל עת שיפורים ו/או שינויים באתר. 

בכל מקרה, לא תחול על בייביקו ו/או ספקיה השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מסוג ומין, לרבות דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר זה, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר באספקה או באי אספקה של שירותים שאינם מסופקים ישירות באמצעות בייביקו או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות אתר זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לבייביקו המפעילה או למי מספקיה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. 

כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים. 

אם אינך שבע רצון מאתר זה או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי 

התכנים המופיעים באתר זה נועדו לספק מידע בלבד ואינם בגדר עצה, חוו"ד מקצועית או תחליף להסתייע עם מומחה. בכל מקרה, אין להסתמך על ייעוץ או עצה שנתקבלה באמצעות אתר זה לצורך קבלת החלטות בנושאים רפואיים, אישיים, משפטיים או אחרים, אלא יש להתייעץ עם בעל מקצוע בנושא על מנת להתאים הייעוץ לנסיבות המיוחדות של המקרה. מטרת התכנים המופיעים באתר היא לסייע למשתמש להרחיב את בסיס הידע האישי שלו ולאפשר לו לדעת יותר, בטרם הוא פונה למומחה. לעתים, התכנים מבטאים אסכולה מסויימת או דעה אישית של הכותב בלבד. התכנים באתר, תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. 

ככל שהדברים נוגעים לעצה רפואית, הרי שבמקרה חירום אין להסתמך על עצה שניתנה באתר, אלא יש לפנות לרופא או לבית חולים לקבלת עזרה רפואית. במקרים רבים שיהוי בפנייה לטיפול רפואי עלול להיות מסוכן ואף קטלני. 

החומר הרפואי הכלול באתר מבוסס על המידע הרפואי הקיים בישראל וניתן על-ידי רופאים בעלי רשיון ישראלי רק אם צויין מפורשות שהעצה ניתנה על ידי רופא. 

אינך מורשה לעשות שימוש בשירותים הניתנים באתר זה, אם אינם חוקיים במדינה בה את/ה שוהה כעת או שממנה את/ה מתחבר/ת לרשת האינטרנט. כל סכסוך ו/או תביעה משפטית הינם בסמכותם הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים במדינת ישראל ועל פי הדין הישראלי (ראה מטה מקום שיפוט).

מדיניות הגנה ופרטיות

האתר הנו מאובטח בטכנולוגיית SSL.

בייביקו שומרת על פרטיות הלקוחות ומשתמשי האתר. כל מידע שתתבקשו למסור, למעט פרטי אשראי שלא נשמרים כלל, כדי לבצע את ההזמנה ישמר בחברה. במידה ומידע זה ישמש רשימת תפוצה להעברת מסרים פרסומיים, זכותך לבקש הסרה מרשימת התפוצה. בכל מקרה לא תתבצע פניה פרסומית ללקוח שלא נרשמו לרשימת התפוצה. בייביקו לא תעביר ולא תמכור את פרטיכם לאף גורם צד שלישי, למעט, שימוש לצורכי בייביקו בלבד.

ייתכן ותתבקש לפתוח שם משתמש באתר לביצוע הזמנות. במעמד זה תתבקש לבחור סיסמה וזאת אחריות המשתמש לשמור על סיסמה זאת ויובהר שבייביקו לא תהייה אחראית עם נעשה שימוש בסיסמה על ידי מי שלא הורשה לכך. למען הסר ספק, הסיסמה לא נגישה לבייביקו או לעובדיה.

בייביקו רשאית לאסוף מידע אישי ומידע סטטיסטי באופן אוטומטי כולל מידע בנוגע לביקורים, צפייה בתכנים והזמנות או כל שימוש שתעשה בשירותים באתר. מידע זה עלול לכלול פרטים בנוגע לאיזור השירות וכתובת ה-IP שממנו נעשה שימוש באתר, מערכת ההפעלה, מזהה הדפדפן, נתוני מיקום, סוג דפדפן, הגדרת שפה ומידע דומה. החברה רשאית לאסוף מידע זה באמצעות שימוש ב- cookies, קבצי רישום LOG. המידע כאמור נשמר במערכות מחשב של בייביקו ומשמש אותה לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת מסקנות. ללא הסכמה לתנאי זה לא ניתן יהיה לתת שירות באתר בייביקו.

במידה והנכם מעוניינים אתם רשאים לבקש לעיין או למחוק את כל הפרטים שלכם שנשמרו אצלנו בפניה במייל או בדף צור קשר ונפעל מיידית למחיקת כל המידע שלכם אשר בידינו.

למען הסר ספק - פרטי אשראי לא נשמרים במחשבי בייביקו בע"מ.

זכויות קניין רוחני 

מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ גרפי, טקסטואלי, או מולטימדיה המצויים באתר (להלן: "התכנים") הינן של בייביקו או ממי שנרכשו בלבד ובמקרה זה אין לבייביקו זכויות קניין אלא זכות להשתמש או להציג. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, אלא אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

מקום שיפוט 

על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר יהיה בתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז תל- אביב בלבד. 

עדכון אחרון של המסמך: 02/06/2024

bottom of page